Kontakt tel. wew.

Kontakt

Adres: ul. Wyszyńskiego 1/5, 87-100 Toruń

telelefony:

centrala: 56 648 64 45

tel. wenętrzne:

• kierownik gospodarczy – 101

• sekretariat – 114

• pedagog – 119

• pływalnia – 121

• intendent – 123

• pielęgniarka – 126

• biblioteka – 129

• świetlica – 135

• pokój nauczycielski – 137

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie szkoły pisemnie w dniach i godzinach pracy sekretariatu lub ustnie w godzinach dyżurów dyrekcji.