Strona główna

Dane podstawowe

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

Forma prawna: jednostka budżetowa

Adres: ul. Wyszyńskiego 1/5, 87-100 Toruń

NIP: 879-1159-013

Regon: 001047530

Telefony:

centrala: 56 648 62 99; 56 648 64 45

Adres strony internetowej: www.sp18torun.edu.pl

e-mail: sekretariat@sp18.edu.torun.pl

Adres e-PUAP skrytki dla skrzynki SP18: /SP18TORUN/domyślna